Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Երեխաներին և մեծերին
գումարում, հանում, բազմապատկում, բաժանում, համեմատում
Բանավոր հաշվի վարժանք

Անվճար
Google Play-ում


 

Գլուխկոտրուկ
երեխաների և մեծերի համար

Գրավիչ խաղ
Վառ նկարներ


Անվճար
Google Play-ում


 

Թվերի համեմատում մինչև 10

  Նախադպրոցականների տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացման մեջ գլխավոր տեղ են զբաղեցնում մինչև 10 թվերի համեմատման վարժությունները: Նախադպրոցական տարիքից երեխաները, բացի հիմնական թվաբանական նշաններից, ծանոթանում են նաև համեմատության նշաններին – մեծի, փոքրի կամ հավասարի:

Մաթեմատիկական վարժանք «Դպրոցական գրատախտակ»

   «Դպրոցական գրատախտակ» - ի վարժությունները խաղային ձևով սովորեցնում են երեխաներին համեմատման տարրական հմտությունները, ինչպես նաև հաշվել երկու – երեք թվից բաղկացած արտահայտություններ և համեմատել պատասխանները: Վարժությունները բաժանված են բարդության 6 խմբի:

  • Առաջին փուլում պետք է համեմատել թվերը մինչև 10:
  • Երկրորդը պարունակում է վարժություններ, որոնցում պետք է հաշվարկել 2 թվից բաղկացած արտահայտություն և պատասխանը համեմատել մեկ այլ թվի հետ:
  • Երրորդ փուլը ավելի բարդ է: Հաշվարկվում է 2 թվից բաղկացած 2 արտահայտություն և համեմատվում են պատասխանները:
  • Չորրորդ փուլի վարժություններում պետք է հաշվարկել 3 թվից բաղկացած արտահայտություն և պատասխանը համեմատել մեկ այլ թվի հետ:
  • Հինգերորդում մեկ կողմից հաշվարկվում է 2 թվից բաղկացած արտահայտություն, մյուս կողմից - 3 թվից բաղկացած արտահայտություն և համեմատվում են պատասխանները:
  • Վեցերորդը ամենաբարդն է: Երկու կողմերից հաշվարկվում են 3 թվից բաղկացած արտահայտություններ և համեմատվում են պատասխանները:

  Վարժանքը լավ է սկսել առաջին փուլից: Աջ կողմում ցուցատախտակին ներկայացվում են ճիշտ և սխալ պատասխանների քանակը: Մեկ փուլը հաջողությամբ անցնելուց հետո երեխաները հաճույքով կձգտեն շարունակել:
  Միայն կանոնավոր վարժանքի շնորհիվ են ձևավորվում համեմատության հմտությունները:
 «Դպրոցական գրատախտակ» մաթեմատիկական վարժանքը լավ զարգացնում է նախադպրոցականների բանավոր հաշվի հմտությունները և հիշողությունը: Ծրագրի հետ աշխատելու ժամանակ երեխաները պետք է հաշվարկեն արտահայտությունները, հիշեն պատասխանները և համեմատեն:

  Անիմացիայի էլեմենտները ուսուցումը կդարձնեն հետաքրքիր և հաճելի:

 

Խաղ Անդրոիդի դեմ
բարդության 3 աստիճան

խաղերի վիճակագրություն


Անվճար
Google Play-ում


 

Գլուխկոտրուկ
երեխաների և մեծերի համար

6 տարբեր թեմաներով
4 բարդության մակարդակով


Անվճար
Google Play-ում


Գլխավոր Ծրագրերի մասին Մոբայլ հավելվածներ Կապը
    tictactoe

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!